Brahms International - Furnizor de Formare Profesionala a Adultilor

Cerere de inscriere la programul de formare profesionala “PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE”(COD COR: 215119) Cerere de inscriere la programul de formare profesionala “TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES”(COD COR: 352130)

Brahms International desfasoara activitati de instruire din anul 1999, in anul 2004, la aplicarea prevederilor OG nr.129/2000, devenind furnizor de formare profesionala a adultilor .

formare profesionala

Activitatea de instruire se desfasoara la sediul firmei din Brasov, Str.Memorandului nr.33 in sali de curs echipate la standard european : climatizare, mobilier ergonomic, calculatoare de ultima generatie, acces nelimitat la Internet, suporturi de instruire, mijloace si metode moderne de predare, facilitati de recreere etc.

In structura organizatorica/organigrama a societatii Brahms International functioneaza Departamentul de Instruire care are ca atributii autorizarea, desfasurarea si controlul formarii profesionale. Salariatii departamentului sunt formatori, specialisti in domenii de activitate in care firma organizeaza cursuri de formare profesionala si in domeniul resurselor umane, auditori interni, manageri de proiect. Pentru obtinerea de competente necesare desfasurarii in bune conditiuni a activitatii, majoritatea salariatilor departamentului instruire au participat la training-uri de specializare si/sau perfectionare in activitatea de care raspund, organizate de firme de specialitate.

Pentru a avea garantia unei activitati de formare profesionala de calitate, in cadrul departamentului de instruire, pe langa personalul cu atributii in autorizarea si desfasurarea instruirii, sunt angajate persoane pe functii specializate, respectiv consilier de invatamant, jurist, sociolog etc. In cazurile in care se demareaza programe de formare profesionala a caror organizare depaseste competenta salariatilor firmei, se apeleaza la consultanti externi.

Pentru aprecierea calitatii formarii profesionale se utilizeaza: indicatorii interni verificabili specifici activitatii (indicator de realizare a instruirilor, indicator de satisfactie a clientilor, indice de realizare a actiunilor corective si preventive, indice de promovabilitate) si feed-back-ul primit de la participanti reflectat de rezultatele prelucrarii chestionarelor (de opinie, de evaluare a cursurilor si de evaluare a satisfactiei clientilor).

Brahms International are 28 formatori (angajati cu norma intreaga de lucru si/sau colaboratori, cu norma redusa de lucru) care provin din Brahms International, unitati de invatamant superior, colegii, licee, ONG-uri, administratia publica, firme private etc.

Din anul 2004 activitatea de formare profesionala este reglementata de prevederile OG nr.129/2000, astfel incat absolventii cursurilor de initiere, specializare si calificare dobandesc certificate de absolvire si/sau calificare valabile la nivel national, insotite de suplimentele descriptive pe care sunt inscrise competentele ocupatiilor conform standardelor ocupationale.

Activitatea de formare profesionala se desfasoara intr-un cadru legislativ bine determinat de prevederile OG 129/2000 si reglementat de documentele Sistemului de Management al Calitatii certificat conform cerintelor standardului ISO 9001/2008.

In afara programelor de formare profesionala autorizate, Brahms International desfasoara programe de formare profesionala personalizate pentru organizatii economice, institutii etc., la cererea acestora, cu stabilirea de comun acord a continutului tematic, numarul de ore fiind corelat cu cerintele programelor de pregatire si specificatiilor de instruire precizate de clienti.

In perioada 2002-2011 s-au accesat programe de finantare nerambursabila pentru 14 proiecte, avand ca obiectiv formarea profesionala, din care 7 au fost finalizate si au fost declarate proiecte de succes si/sau proiecte de buna practica, iar alte 7 proiecte sunt in curs de implementare.

Brahms International a inregistrat, in calitate de furnizor de formare profesionala autorizat, in perioada 2004-2010, un numar de peste 4500 absolventi ai cursurilor de initiere, specializare, perfectionare si calificare adresate adultilor, pentru dobandirea de competente aferente diverselor ocupatii.

Contact :

Lista cursurilor in format PDF